next up previous
Next: Úvod

Obyčejné diferenciální rovnice

Zpět - Numerické metody

Jiri Limpouch
2000-03-08