next up previous
Next: Úvod

Aproximace funkcí

Zpět - Numerické metody

Jiri Limpouch
2000-03-08