next up previous
Next: Úvod

Řešení nelineárních rovnic

Zpět - Numerické metody

Jiri Limpouch
2000-03-08