next up previous
Next: Řešení soustav s trojúhelníkovou Up: Numerické metody lineární algebry Previous: Metody řešení soustav lineárních

Přímé metody řešení soustav lineárních rovnic

Přímé metody řešení spočívají v úpravě matice na trojúhelníkový (případně diagonální) tvar (přímý běh) a potom řešením soustavy s horní trojúhelníkovou maticí ${\bf U}$ nebo dolní trojúhelníkovou maticí ${\bf L}$ (zpětný běh). Zpětný běh je podstatně rychlejší než přímý.Subsections

Jiri Limpouch
2000-03-08