next up previous
Next: Přímé metody řešení soustav Up: Úvod Previous: Některé základní pojmy a

Metody řešení soustav lineárních rovnic

  1. přímé (finitní)
  2. iterační
  3. gradientníJiri Limpouch
2000-03-08