next up previous
Next: Podmíněnost řešení soustavy lineárních Up: Přímé metody řešení soustav Previous: LU metoda

Iterativní zpřesnění řešení

Hledáme řešení $\vec{x}$ lineární rovnice ${\bf A} \vec{x} = \vec{b}$. Získáme nepřesné řešení $\vec{\tilde{x}}$

\begin{displaymath}
\vec{\tilde{x}} = \vec{x} + \vec{\delta x} \Rightarrow {\bf ...
...e{x}}
- \vec{b} \\
\vec{x} = \vec{\tilde{x}} - \vec{\delta x}
\end{displaymath}
\begin{displaymath}
\vec{x} = \vec{\tilde{x}} - \vec{\delta x}
\end{displaymath}

Označíme $\vec{x}_0$ nepřesné řešení systému v prvním kroku ${\bf A} \vec{x}_0 \simeq \vec{b}$ a pak provádíme iteraci

\begin{displaymath}
\vec{x}_{i+1} = \vec{x}_i + (\vec{\delta x})_i \ \ \ \ \ \ \...
... \ \ \
{\bf A}(\vec{\delta x})_i = \vec{b} - {\bf A} \vec{x}_i
\end{displaymath}Jiri Limpouch
2000-03-08