next up previous
Next: Iterativní zpřesnění řešení Up: Přímé metody řešení soustav Previous: Výběr hlavního prvku (pivoting)

LU metoda

$\forall$ matice ${\bf A}$ lze rozložit do tvaru ${\bf A} = {\bf L} \cdot {\bf U}$, kde ${\bf L}$, ${\bf U}$ jsou levá dolní, resp. pravá horní trojúhelníkové matice. Potom řešení najdu postupným řešením 2 soustav s trojúhelníkovou maticí

\begin{displaymath}
{\bf A} \vec{x} = \vec{b} \ \Rightarrow \ ({\bf L}{\bf U}) \...
...arrow \ {\bf L} \vec{y} = \vec{b}, \
{\bf U} \vec{x} = \vec{y}
\end{displaymath}

LU dekompozice

\begin{displaymath}\hspace*{-1cm}
\left( \begin{array}{ccccc}
a_{11} & a_{12} &...
... & \ldots \\
0 & 0 & 0 & \ldots & u_{nn} \end{array} \right)
\end{displaymath}

Násobení matic

$\displaystyle i$ $\textstyle \le$ $\displaystyle j \qquad \qquad a_{ij} = u_{ij} +
\sum_{k=1}^{i-1} l_{ik} u_{kj}$  
$\displaystyle i$ $\textstyle >$ $\displaystyle j \qquad \qquad a_{ij} = l_{ij} u_{jj} +
\sum_{k=1}^{j-1} l_{ik} u_{kj}$  

Croutův algoritmus - postupný výpočet např. odleva po sloupcích a ve sloupcích odshora. Nejdříve

\begin{displaymath}
u_{ij} = a_{ij} - \sum_{k=1}^{i-1} l_{ik} u_{kj} \qquad \qquad
i = 1,\ldots,j
\end{displaymath}

užívá $l$ z předchozích sloupců a $u$ z předchozích řádků, a potom

\begin{displaymath}
l_{ij} = \left( a_{ij} - \sum_{k=1}^{j-1} l_{ik} u_{kj} \right) / u_{jj}
\qquad i = j+1,\ldots,n
\end{displaymath}

užívá $l$ z předchozích sloupců a $u$ z naddiagonální části sloupce.

Sloupcové hledání hlavního prvku (úplné nelze)
Prvky $a_{ij}$ použiji jen 1 $\times$, výsledné prvky matic ${\bf L}$ a ${\bf U}$ se vejdou do 1 matice.

Vlastnosti LU metody:


next up previous
Next: Iterativní zpřesnění řešení Up: Přímé metody řešení soustav Previous: Výběr hlavního prvku (pivoting)
Jiri Limpouch
2000-03-08