next up previous
Next: LU metoda Up: Přímé metody řešení soustav Previous: Gaussova a Gauss-Jordanova eliminace

Výběr hlavního prvku (pivoting)

V $\forall$ kroku přímého běhu $\rightarrow$ výběr hlavního prvku.

Výběr hlavního prvku $\rightarrow$ použitelnost přímých metod pro většinu matic.
Pro obecné velké matice ($N > 50$) nutná dvojitá přesnost. I tak často problémy u velkých špatně podmíněných matic !!

Problémy:

  1. Singulární matice
  2. Singulární matice vzniklá ztrátou přesnosti při úpravách
  3. Ztráta přesnostiJiri Limpouch
2000-03-08