next up previous
Next: Výpočet inverzní matice a Up: Přímé metody řešení soustav Previous: Iterativní zpřesnění řešení

Podmíněnost řešení soustavy lineárních rovnic

Vzhledem k chybám vstupních údajů a zaokrouhlení místo ${\bf A} \vec{x} = \vec{b}$ řešíme úlohu

\begin{displaymath}
\left({\bf A} + \Delta {\bf A}\right) \left(\vec{x} + \Delta\vec{x}\right)
= \vec{b} + \Delta \vec{b}
\end{displaymath}

Nejdříve případ $ \Delta {\bf A} = 0$
$\displaystyle \Delta \vec{x} = {\bf A}^{-1} \Delta \vec{b}$ $\textstyle \Rightarrow$ $\displaystyle \Vert \Delta \vec{x} \Vert \le \Vert {\bf A}^{-1} \Vert \cdot \Vert \Delta \vec{b}\Vert$  
$\displaystyle {\bf A} \vec{x} = \vec{b}$ $\textstyle \Rightarrow$ $\displaystyle \Vert \vec{x} \Vert \ge
\Vert \vec{b} \Vert / \Vert {\bf A} \Vert$  

Pro relativní chybu řešení tedy platí

\begin{displaymath}
\frac{\Vert \Delta \vec{x} \Vert}{\Vert \vec{x} \Vert} \le \...
...Vert \cdot \frac{\Vert \Delta\vec{b}\Vert}{\Vert \vec{b}\Vert}
\end{displaymath}

Číslo $C_p = \Vert {\bf A} \Vert \cdot \Vert {\bf A}^{-1} \Vert $ se nazývá podmíněnost matice.

Pokud je i $ \Delta {\bf A} \ne 0$, pak

\begin{displaymath}
\frac{\Vert \Delta \vec{x} \Vert}{\Vert \vec{x} \Vert} \le C...
...1 - C_p
\frac{\Vert \Delta {\bf A}\Vert}{\Vert {\bf A}\Vert} }
\end{displaymath}

Pro $C_p \gg 1$ je soustava špatně podmíněná a malé chyby vstupních dat i malé zaokrouhlovací chyby ve výpočtu se projeví velkou chybou řešení.Jiri Limpouch
2000-03-08