next up previous
Next: Gradientní metody Up: Přímé metody řešení soustav Previous: Úlohy se žádným řešením

Rychlost řešení soustav lineárních rovnic (matice $N\ x\ N$) přímými metodami


next up previous
Next: Gradientní metody Up: Přímé metody řešení soustav Previous: Úlohy se žádným řešením
Jiri Limpouch
2000-03-08