next up previous
Next: Iterační metody řešení soustav Up: Numerické metody lineární algebry Previous: Rychlost řešení soustav lineárních

Gradientní metody

Lineární rovnici ${\bf A} \vec{x} = \vec{b}$ řešíme například minimalizací funkce
$f(\vec{x}) = \frac{1}{2}\vert{\bf A} \vec{x} - \vec{b}\vert^2$. V každém kroku $\lambda$ takové, aby $f(\vec{x} + \lambda \vec{u})$ bylo minimální. Tedy

\begin{displaymath}
\lambda = \frac{-\vec{u} \nabla f}{\vert{\bf A} \vec{u}\vert...
...\quad
\nabla f(\vec{x}) = {\bf A}^T({\bf A} \vec{x} - \vec{b})
\end{displaymath}

Pro řídké matice se složitost násobení vektoru maticí snižuje z počtu operací $\sim N^2$ na počet operací $\sim N$.

Pozn. Existuje řada moderních často používaných gradientních metod.Jiri Limpouch
2000-03-08