next up previous
Next: Některé typy matic Up: Numerické metody lineární algebry Previous: Gradientní metody

Iterační metody řešení soustav lineárních rovnicSubsections

Jiri Limpouch
2000-03-08