next up previous
Next: Superrelaxační metoda Up: Iterační metody řešení soustav Previous: Jacobiho metoda

Gauss-Seidelova metoda

Gauss-Seidelova metoda je podobná Jacobiho metodě, ale na rozdíl od ní používá při výpočtu složek vektoru $x_i^{(k+1)}$ již dříve vypočtené složky $k+1$ iterace. Iterace je dána vztahem

\begin{displaymath}
x_i^{(k+1)} = - \frac{a_{i1}}{a_{ii}} x_1^{(k+1)} - \dots -
...
...- \dots - \frac{a_{in}}{a_{ii}} x_n^{(k)} -
\frac{b_i}{a_{ii}}
\end{displaymath}

Vztah lze zapsat vektorově

\begin{displaymath}
\vec{x}^{(k+1)} = - ({\bf D} + {\bf L})^{-1} {\bf R}
\vec{x}^{(k)} + ({\bf D} + {\bf L})^{-1} \vec{b}
\end{displaymath}

Věta Pro konvergenci Gauss-Seidelovy metody stačí, když platí libovolná z následujících podmínek:

  1. ${\bf A}$ je diagonálně dominantní matice.
  2. ${\bf A}$ je symetrická pozitivně definitní matice.Jiri Limpouch
2000-03-08