next up previous
Next: Stacionární iterační metody Up: Iterační metody řešení soustav Previous: Iterační proces

Příklad nestacionární iterační metody

Příkladem nestacionární iterační metody je řízená relaxace. Pro jednoduchost ji ukážeme pro matici ${\bf A}$, která má diagonální členy jednotkové ( ${\bf a}_{ii}=1$).
Nechť po k-té iteraci je ze složek rezidua $\vert{\bf A}\vec{x}-\vec{b}\vert$ maximální $i$-tá složka. Budeme tedy nulovat i-tou složku rezidua $k+1$-ní iterací

\begin{displaymath}
x_i^{(k+1)} = b_i-a_{i1}x_1^{(k)}
- \dots - a_{ii-1} x_{i-1}^{(k)} - a_{ii+1} x_{i+1}^{(k)} - \dots
- a_{in} x_n^{(k)}
\end{displaymath}

Matice ${\bf B}_k$ a vektor $\vec{c}_k$ mají tvar

\begin{displaymath}
\!\!\!\! {\bf B}_k =
\left( \begin{array}{ccccccc}
1 & & & &...
...s \\
0 \\
b_i \\
0 \\
\vdots \\
0 \\
\end{array} \right)
\end{displaymath}

Tato metoda se však nehodí pro využití na počítači, protože vyžaduje v každém kroku hledání rovnice, kde odchylka od řešení je maximální, a to je časově náročné.Jiri Limpouch
2000-03-08