next up previous
Next: Úlohy se žádným řešením Up: Přímé metody řešení soustav Previous: Výpočet inverzní matice a

Speciální typy matic

Řídká matice má většinu prvků $= 0$.

Pro řešení soustav s řídkou maticí se často používají gradientní metody, spočívající v minimalizaci $\Vert {\bf A} \vec{x} - \vec{b} \Vert^2_{III}$. Pro řídkou matici je totiž počet operací pro výpočet ${\bf A} \vec{x} \sim n$, a ne $\sim n^2$ jako pro plnou matici.

Matice ${\bf A}$ je pásová, pokud $a_{ij} = 0$ pro $\vert i-j\vert > p.$ Tridiadonální matice pro $p = 1$, pětidiagonální matice pro $p = 2$.

Soustavy s tridiagonální maticí


\begin{displaymath}
\left( \begin{array}{cccccccc}
a_1 & b_1 & 0 & 0 & \ldots & ...
... \\ f_2 \\ f_3 \\ \vdots \\ f_{n-1} \\ f_n
\end{array} \right)
\end{displaymath}

Tridiagonální zapíšeme do 3 vektorů $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$. V praxi téměř vždy tridiagonální matice, u kterých výběr hlavního prvku není potřebný (silně regulární matice).

Řešení: Předpokládáme zpětný běh $x_k = \mu_k x_{k+1} + \rho_k$. Dosadíme

\begin{displaymath}
c_i \left( \mu_{i-1} x_i + \rho_{i-1} \right) + a_i x_i + b_i x_{i+1} = f_i
\end{displaymath}

po úpravě

\begin{displaymath}
x_i = \frac{-b_i}{c_i \mu_{i-1} + a_i}\ x_{i+1} +
\frac{f_i - c_i \rho_{i-1}}{c_i \mu_{i-1} + a_i}
\end{displaymath}

výsledek

\begin{displaymath}
\mu_i = \frac{-b_i}{c_i \mu_{i-1} + a_i} \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
\rho_i = \frac{f_i - c_i \rho_{i-1}}{c_i \mu_{i-1} + a_i}
\end{displaymath}

Startování $c_1 = 0, \ b_n = 0$ ( $\mu_0,\ \rho_0,\ x_{n+1}$) libovolné.

Blokově tridiagonální matice - ${\bf A}_i$, ${\bf B}_i$, ${\bf C}_i$ - malé matice $\Rightarrow$ ${\mu}_i,
\ \rho_i$ - malé matice


next up previous
Next: Úlohy se žádným řešením Up: Přímé metody řešení soustav Previous: Výpočet inverzní matice a
Jiri Limpouch
2000-03-08