next up previous
Next: Úvod

Hledání extrémů funkcí

Zpět - Numerické metody

Jiri Limpouch
2000-03-08