next up previous
Next: Úvod Up: Numerické metody lineární algebry Previous: Superrelaxační metoda

Hledání vlastních čísel a vektorůSubsections

Jiri Limpouch
2000-03-08