next up previous
Next: LU rozklad pro úplný Up: Hledání vlastních čísel a Previous: Úvod

Jacobiho transformace (metoda)

Jacobiho metoda nalezne $\forall$ vlastní čísla a vektory symetrické matice. Cílem je postupně zmenšovat čísla mimo diagonálu.

V každém kroku nalezneme v absolutní hodnotě maximální číslo mimo diagonálu $\vert a_{pq}\vert = \max \limits_{i,j < i} \vert a_{ij}\vert$. Pootočíme osy $p$, $q$ tak, aby se matice $\left[ a_{pp}\ a_{pq};\
a_{qp}\ a_{qq} \right]$ transformovala na diagonální.

Jeden ($k$-tý) krok iterace Jacobiho metodou má tvar

\begin{displaymath}
{\bf A}^{(k)} = {\bf T}^{\rm T}_{p,q} {\bf A}^{(k-1)} {\bf T...
...& & & & \ddots & \\
0 & & & & & & 1 \\
\end{array} \right]
.
\end{displaymath}

V této matici platí $c = \cos \varphi$ a $s = \sin \varphi$. Po $k$-té iterace je prvek matice

\begin{displaymath}
a^{(k)}_{pq} = (c^2 - s^2) a^{(k-1)}_{pq} - cs (a^{(k-1)}_{pp}
-a^{(k-1)}_{qq})
\end{displaymath}

Aby se prvek $a^{(k)}_{pq} = 0$, úhel $\varphi$ musí splňovat vztah

\begin{displaymath}
{\rm tg} 2 \varphi = \frac{2a_{pq}}{a_{pp} - a_{qq}}
\end{displaymath}

Důkaz konvergence Při posloupnosti Jacobiho transformací nejsou 0 mimo diagonálu trvalé. Důkaz konvergence je založen na konvergenci sumy mimodiagonálních prvků k 0.
Označme $t({\bf A}) = \sum \limits_{i,j=1;i \not= j}^n a_{ij}^2$. Pak

\begin{displaymath}
t({\bf A}^{(k)})=t({\bf A}^{(k-1)}) - 2 a_{pq}^2 \qquad \vee \qquad
a_{pq}^2 \geq \frac{t({\bf A}^{(k-1)})}{n(n-1)}
\end{displaymath}

Tedy

\begin{displaymath}
t({\bf A}^{(k)}) \leq \left( 1 - \frac{2}{n(n-1)} \right)
t(...
...k-1)}) \leq \left( 1 - \frac{2}{n(n-1)} \right)^{k}
t({\bf A})
\end{displaymath}

Posloupnost je tedy shora odhadnuta geometrickou posloupnosti s kvocientem $< 1$.


next up previous
Next: LU rozklad pro úplný Up: Hledání vlastních čísel a Previous: Úvod
Jiri Limpouch
2000-03-08