next up previous
Next: Systémové generátory (dodávané s překladačem)

Generátory náhodných čísel
Pozn. Všem metodám, které používají generátory náhodných čísel, se říká metody Monte Carlo. Tyto metody se uplatňují při simulaci přírodních jevů, při simulaci funkce přístrojů, tak i při řešení numerických úloh.

Pozn. Podrobněji o generátorech náhodných čísel a aplikacích metody Monte Carlo - viz Lecture Monte Carlo by D. Karlen, Carleton University, Canada

Zpět - Numerické metody

Jiri Limpouch
2000-03-08