next up previous
Next: Některé základní pojmy a Up: Úvod Previous: Úvod

Úlohy lineární algebry

  1. Řešení soustav lineárních rovnic ${\bf A} \vec{x} = \vec{b}$
  2. Hledání vlastních čísel a vlastních vektorů

Standardní numerické knihovny - LINPACK (speciální pro řešení soustav lineárních rovnic), EISPACK (speciální pro vlastní čísla a vektory), NAG (obecná), IMSL (obecná)Jiri Limpouch
2000-03-08